AMBIENT

Tìm quy luật về mối quan hệ giữa vị trí tia khúc xạ và vị trí tia tương ứng ?

bởi Huong Duong 18/10/2018

b/ Thí nghiệm tìm quy luật về mối quan hệ giữa vị trí tia khúc xạ và vị trí tia tương ứng.

- Bố trí thí nghiệm như hình 13.5. Thay đổi hướng truyền của tia tới. Quan sát vị trí tia khúc xạ tương ứng.

- Do các cặp góc khúc xạ và cặp góc tương ứng, ghi vào bảng 13.2

Bang 13.2

Góc toi (i) 0 do 30 do 45 do 60 do

Góc khúc xạ(r) ( Ánh sáng truyền từ không khí vào thủy tinh)

Góc khúc xạ (r) (Ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí)

- So sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán về mối quan hệ giữa vị trí tia khúc xạ và vị trí tia tương ứng.

- Vị trí tia khúc xạ so với pháp tuyến IN và tia tôi như thế nào?

- So sánh góc khúc xạ và góc tới.

- Khi góc tới bằng 0 độ thì góc khúc xạ bằng bao nhiêu? Vẽ hình mô tả

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • - Tia khúc xạ và tia tới nằm cùng mặt phẳng chứa tia pháp tuyến và tia tới.

  - Hai tia nằm ở hai nửa mặt phẳng bờ là tia pháp tuyến.

  - Góc khúc xạ bằng góc tới.

  - Khi góc tới bằng 0o thì góc khúc xạ bằng 0o.

  + Mô tả cách vẽ :

  bởi Nguyễn Nga 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Góc tới( i) \(15^0\) \(30^0\) \(45^0\) \(60^0\) \(75^0\)
  Góc phản xạ (i') \(15^0\) \(30^0\) \(45^0\) \(60^0\) \(75^0\)

  bởi CChử Linhi 19/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>