Tìm Giới hạn đo của vôn kế ?

bởi Midoriya Izuku 03/03/2019

Hình 25.1 vẽ mặt số của một vôn kế. Hãy cho biết:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   a. Giới hạn đo của vôn kế này.

   b. Độ chia nhỏ nhất.

   c. Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1).

   d. Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (2).

Câu trả lời (1)

 • a. Giới hạn đo của vôn kế là 13V.

     b. Độ chia nhỏ nhất của vôn kế là 0,5V.

     c. Số chỉ của vôn kế khi ở vị trí (1) là 2V.

     d. Số chỉ của vôn kiế khi kim ở vị trí (2) là 9V.

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Midoriya Izuku

  Hình 25.1 vẽ mặt số của một vôn kế. Hãy cho biết:

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Giới hạn đo của vôn kế này.

     b. Độ chia nhỏ nhất.

     c. Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1).

     d. Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (2).

 • Tieu Dong

  một mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song một công tắc k đóng dùng chung cho cả hai bóng đèn 1 ắc quy 1 ampe kế A đo cường độ dòng điện trong mạch chính 1 ampe kế A1 đo cường độ dòng điện qua đèn 1 vôn kế b đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song

  a) vẽ sơ đồ mạch điện dùng mũi tên biểu diễn chiều điện trong mạch

  b) nếu bóng đèn 2 bbij cháy thì bóng đèn 1 có sáng không vì sao

 • Sam sung

  Bạn Nam đã dùng ampe kế có độ chia nhỏ nhất 0,1 A để đo cường độ dòng điệnqua một bóng đèn, kết quả đo được là I=0,36 A. Hỏi Nam đọc kết ủa đúng hay sai, vì sao?

 • Nguyễn Lệ Diễm

  Mạch điện gồm nguồn điện 2 pin, hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nhau.Trên mỗi đèn có ghi 6V.Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là I1=0,35A

  a) Tính cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và cả đoạn mạch

  b) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U12=5,7V, giữa hai đầu đoạn mạch là U13=11,5V.Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23

  c) Phải mắc hai đèn vào nguồn điện có hiệu điện thế là bao nhiêu để hai đèn sáng bình thường.

  Giúp mk vs đang cần gấp lắm !!! Plzzzzz

 • Bình Nguyen

  Câu 1: Mạch điện gồm các thiết bị như sau :1 nguồn điện, 1 công tắc điều khiển 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp
  a. Hãy vẽ sơ dồ mạch điện trên. Đánh dấu 2 cực của nguồn điện và vẽ chiều dòng điện trên sơ đồ vừa vẽ
  b. Hãy tháo 1 bóng đèn thì bóng đèn còn lại có sáng không? Vì sao
  c. Nêu cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 là 2A thì cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 là bao nhiêu?

  Câu 1: Mạch điện gồm các thiết bị như sau :1 nguồn điện, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc song song
  a. Hãy vẽ sơ dồ mạch điện trên. Đánh dấu 2 cực của nguồn điện và vẽ chiều dòng điện trên sơ đồ vừa vẽ
  b. nếu tháo 1 bóng đèn thì bóng đèn còn lại có sáng không? Vì sao
  c. Nêu hiệu điện thế ở hai đầu nguồn điện là 3V thì hệu điện thế ở hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2 là bao nhiêu?

  Câu 3: Đổi các đơn vị sau:
  a. 0.35A=.......mA
  b. 425mA=.......A
  c. 1,28A=.......mA
  d. 32mA=........A
  Câu 4:Đổi các đơn vị sau:
  a. 500kV=......V
  b. 220V=.......kV
  c.0,5V=........mV
  d.6kV=.........V

  Giúp mik với

 • Midoriya Izuku

  Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây có số chỉ bằng 0 ( hình 26.2)?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7