Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

bởi Allen Walker 10/03/2019

Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

   A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật

   B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật

   C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

   D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật

Câu trả lời (4)

 • Đáp án: C.

  Vì ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, không hứng được trên màn và có độ lớn bằng vật.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • c

  bởi Nguyễn Phát 17/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C

  bởi . Tps . 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án C

  bởi N. T .K 15/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan