ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Thế nào là trọng lượng riêng ?

giúp mình với

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (34)

 
 
 
 • Không có trọng lượng riêng chỉ có khối lượng riêng thôi b nhé
    bởi Khưu Gia Bảo 12/01/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng (specific weight) là trọng lượng của một mét khối của một chất. Đơn vị của trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối 
    bởi Khưu Gia Bảo 12/01/2020
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • trọng lượng của 1m3 một vật là trọng lượng riêng của chất đó
    bởi Trương Pé họ 12/01/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • trọng lượng của 1m3 một vật là trọng lượng riêng của chất đó
    bởi Trương Pé họ 12/01/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đó
    bởi Phước Tâm 12/01/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng của 1m3 một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó

    bởi Phạm Thanh Liêm 31/01/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng được tính bằng trọng lượng của 1 mét khối chất đó.

    bởi Võ Nguyễn 03/02/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng (tiếng Anhspecific weight) là trọng lượng của một mét khối của một chất. Đơn vị của trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối {\displaystyle (N/m^{3})}

   

  Trọng lượng riêng của vật được tính bằng trọng lượng chia cho thể tích:

  {\displaystyle d={P \over V}}

  Trong đó:

  \Rightarrow  {\displaystyle P=d.V}

  {\displaystyle \Rightarrow V={\operatorname {P} \! \over \operatorname {d} \!}}

    bởi Nguyễn Tất Lãm 04/02/2020
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng của một mét khối của một chất nào đó được gọi là trọng lượng riêng của chất đó.

    bởi nguyen hoang dan 10/02/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • trọng lượng riêng là trọng lượng của 1 m3 của 1 chất

    bởi Ánh Trương 13/02/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • TLR là trọng lượng của 1m3   chất

    bởi Phạm Khôi Nguyên 14/02/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối của một chất. Đơn vị của trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối (N/m3)

    bởi Phạm Nam Khánh 15/02/2020
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng là trọng lượng của 1m3 chất nào đó.

  HỌC TỐT NHA BẠN

    bởi Kim Lar 18/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng là trọng lượng của 1 mét khối chất đó

    bởi Duong Trinh 19/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối lượng riêng (mật độ khối lượng một thuật ngữ chỉ đại lượng thể hiện đặc tính về mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó. Nó được tính bằng thương số của khối lượng – m – của vật làm bằng chất đó (ở dạng nguyên chất) và thể tích – V – của vật.

    bởi Nguyễn Anh Thư 23/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng(specific weight) là trọng lượng của một mét khối một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó

  Đơn vị:N/m3

  Cách tính KLR: d=P:V

  Tính TLR theo KLR: d=10.D

    bởi Lionel Messi 24/02/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • TRỌNG LƯỢNG RIÊNG LÀ D=M/V

    bởi Nguyễn Duy Khánh 26/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng là trọng lượng của 1m khói chất đó

   

    bởi Lương Minh Đức Đức 27/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó.14 thg 8, 2018

    bởi -=.=- Gia Đạo 29/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằngtrọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó.

  Kết quả hình ảnh cho Thế nào là trọng lượng riêng ?

    bởi Thành Akira 29/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • là trọng lượng một chất

    bởi Nguyễn Thái Gia Minh 04/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích ( 1 mét khối ) chất đó

    bởi Phạm Khánh 04/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng của chất đó là trọng lượng của 1 mét khối chất đó

  Maybe thế thôi

    bởi Phan Việt Anh 04/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trong sách bạn ơi

    bởi Nguyễn Bá Tuyến 05/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng của một mét khối của một chất nào đó được gọi là trọng lượng riêng của chất đó

    bởi Nguyễn Thị Phương Nhung 05/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối của một chất. Đơn vị của trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối  .

  Trong đó:

  • d là trọng lượng riêng (N/m³)
  • P là trọng lượng (N)
  • V là thể tích (m³)

   

    bởi Trà Sữa ( Loannn nè ) 06/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng là trọng lượng của đơn vị khối của một chất đơn vị của trọng lượng riêng là 5 Newton trên mét khối
    bởi boys Bangtan 10/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng của chất (đơn vị thể tích là m3) là trọng lượng của 1 m3 chất đó.

    bởi Thái Minh Khôi 12/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối của một chất. Đơn vị của trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối 
    bởi No Name 05/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWvatly_lop6

 

YOMEDIA
1=>1