ON
ADMICRO

Nguyễn Duy Khánh's Profile

Nguyễn Duy Khánh

Nguyễn Duy Khánh

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 234
Điểm 1167
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (246)

Điểm thưởng gần đây (256)

  • Nguyễn Duy Khánh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Duy Khánh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Duy Khánh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Duy Khánh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Duy Khánh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Duy Khánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Duy Khánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Duy Khánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Duy Khánh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Duy Khánh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1