Hỏi đáp Toán Học

Hỏi đáp Toán Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyễn Chi

  2 giây trước (15:21)

  a/ 88 < *6 + * < 90 thì *6 = ? và * = ?

  b/ 76 < 2* + *4 < 78 thì 2*=? và * = ?

  c/41> 2* + *7> 39 thì 2* = ? và *7=?

  giúp mình nhanh với mình đang cần bây giờ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Tuyen

  toán lớp 7

  bởi Ha Tuyen   16/12/2018

  Cho tam giác AOB có OA=OB. Tia phân giác của góc O cắt AB ở D. Chứng minh:

  a)DA=DB

  b)OD⊥AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Tuyen

  toán lớp 7

  bởi Ha Tuyen   16/12/2018

  Cho tam giác ABC có Â=900, Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho Be=BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D.

  a)So sánh độ dài DA và DE

  b)Tính số đo góc BED

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sweet girl

  Cho tam giác ABC có góc B=góc C tia phân giác góc A cắt BC tại D.chứng minh DB=DCvà AB=AC

   

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hồ Minh Nguyệt

  Cho hàm số y= x-3x2+mx-1.Tìm tất cả các giá trị thực để hàm số có 2 điểm cực trị x1,xthoả x12+x22=6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hạnh Nguyên

  cho a b c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. cmr a^3+b^3+c^3+ab+ac+bc>=6

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Không Bạch

  Please help me!!!

  bởi Không Bạch 15/12/2018

  Tính nhanh:

  Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

   
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Không Bạch

  Please help me!!!

  bởi Không Bạch 15/12/2018

  Kết quả của phép tính

  Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

  Chọn đáp án đúng

  Theo dõi (0) 11 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Không Bạch

  Please help me!!!

  bởi Không Bạch 15/12/2018

  Số (-7)/12 là tổng của hai số hữu tỉ âm:

  Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

  Hãy chọn đáp án đúng.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Không Bạch

  Please help me!!!

  bởi Không Bạch 15/12/2018

  Viết số hữu tỉ -7/20 dưới các dạng sau đấy:

  a) Tích của hai số hữu tỉ/p>

  b) Thương của hai số hữu tỉ/p>

  c) Tổng của một số hữu tỉ dương và một số hữu tỉ âm/p>

  d) Tổng của hai số hữu tỉ âm trong đó có một số là -1/5/p>

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Không Bạch

  Please help me!!!

  bởi Không Bạch 15/12/2018

  iền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống thích hợp dưới đây. Biết rằng:

  Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7
   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Không Bạch

  Please help me!!!

  bởi Không Bạch 15/12/2018

  Tìm hai số x và y biết:

  Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

   
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy