AMBIENT

Tính thời gian mỗi người đi hết quãng đường AB biết họ gặp nhau sau 3 giờ

bởi White Selena 01/05/2019

Hai người khởi hành cùng lúc và ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi từ A đến B, người thứ hai đi từ B đến A. Họ gặp nhau sau 3 giờ. Biết người thứ nhất đến B muộn hơn người thứ hai đến A là 2,5 giờ. Hỏi mỗi người đi quãng đường AB mất bao lâu?

RANDOM

Câu trả lời (3)

 • v1: vận tốc người 1 đi trong AB

  v2: ''''''''''''''''''''''''''''' 2 ''''''''''''''''''' t1

  thời gian người 1 đi trong MB

  t2: thời gian người 2 đi trong MA

  A-------M---------------B đv người 1: AB = AM + MB = v1.to + v1.t1 (1)

  đv người 2: AB = BM + MA = v2.to + v2.t2 (2)

  (1), (2) suy ra : {v1.to = v2.t2 (3) { v1.t1 = v2.to (4)

  lấy (4) chia (3) => t1/to = to/t2 => t1.t2 = to² (5) n

  gười thứ nhất đến muộn hơn người thứ 2 là 2,5h: t1 - t2 = 2,5h (6) thế (6): t1 = t2 + 2,5 vào (5): (t2 +2,5).t2 = to² = 3² = 9 <=> t2² +2,5t2 - 9 = 0 , nhận t2 = 2 thời gian người 2 đi hết đoạn BA: to + t2 = 5h

  bởi . Thư 04/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>