Tính góc ACB và AB, BD biết tam giác ABC vuông tại A có BC= 4cm, AB= a, AC=căn 3a

bởi The God 20/08/2019

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD=AB.

a) Cho BC= 4cm, AB= a, AC=3a3a . Tính góc ACB và AB, BD.

b) Qua D kể đường thẳng vuông gó với BC tại E, đường thẳng này cắt BA tại K. Kẻ AH vuông góc với DK.

C/M (AHAB)2=HKDK(AHAB)2=HKDK

C/M AH<22AC

Câu trả lời (1)

  • Kết quả hình ảnh cho Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD=AB.a) Cho BC= 4cm, AB= a, AC=√3a3a . Tính góc ACB và AB, BD.b) Qua D kể đường thẳng vuông gó với BC tại E, đường thẳng này cắt BA tại K. Kẻ AH vuông góc với DK.C/M (AHAB)2=HKDK(AHAB)2=HKDKC/M AH<√22AC

    bởi Sún TV 22/08/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan