YOMEDIA

Tính giá trị biểu thức A= sin^2 75+sin^2 15-cos^2 50 -cos^2 40+cot 40 .cot 50

bởi Thụy Mây 21/01/2019

tính giá trị biểu thức (không dùng máy tính bỏ túi )

A= sin2 75+sin2 15-cos2 50 -cos2 40+cot 40 .cot 50

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • A= sin275 + sin215 - cos250 - cos240 + cot40 . cot50

  A= sin275 + cos275 - cos250 - sin250 + cot40 . tan40

  A= (sin275 + cos275 )-(cos250 + sin250 ) +1

  A= 1-1+1

  A=1

  bởi Dương Minh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA