ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính chu vi và diện tích tam giác ABC, biết HB/HC =1/4 và AH=14cm

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Biết HB/HC =1/4 và AH=14cm tính chu vi và diện tích tam giác ABC

Vẽ cả hình nữa nhé thank

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • \(\dfrac{HB}{HC}=\dfrac{1}{4}\left(gt\right)\Rightarrow HC=4HB\)

  Tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao:

  \(AH^2=HB\times HC=HB\times4HB=4HB^2\left(htl\right)\)

  \(\Rightarrow HB=7\left(cm\right)\)

  \(\Rightarrow HC=4\times7=28\left(cm\right)\)

  \(S_{ABC}=S_{HAC}+S_{HAB}=\dfrac{1}{2}\times AH\times\left(HB+HC\right)=1372\left(cm^2\right)\)

  Tam giác HAC vuông tại H có:

  \(AC^2=AH^2+HC^2\left(ptg\right)\)

  \(\Rightarrow AC=14\sqrt{5}\left(cm\right)\)

  Tam giác HAB vuông tại H có:

  \(AB^2=AH^2+BH^2\left(ptg\right)\)

  \(\Rightarrow AB=7\sqrt{5}\left(cm\right)\)

  \(P_{ABC}=AB+AC+BC=14\sqrt{5}+7\sqrt{5}+\left(HB+HC\right)=42+21\sqrt{5}\left(cm\right)\)

    bởi maituansang sang 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1