ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính BH, CH, biết AB:AC = 3:7; AH = 42cm

Bài 2: Cho tam giác BMA có \(\widehat{BMA}=135^0;BM=2;MA=\sqrt{6}\) . Lấy điểm C nằm cùng phía điểm M đối với đường thẳng AB sao cho \(\Delta ABC\) vuông cân ở A. Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB:AC = 3:7; AH = 42cm. Tính BH, CH.

Bài 4: Một tam giác vuông có cạnh huyền là 6,15 cm, đường cao ứng với cạnh huyền bằng 3 cm. Tính các cạnh góc vuông.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 3) Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có:

  \(AB^2=BH.HC\)

  \(AC^2=CH.HC\)

  \(\Rightarrow\)\(\dfrac{AB^2}{AC^2}=\dfrac{BH.BC}{CH.BC}\Leftrightarrow\)\(\dfrac{9}{49}=\dfrac{BH}{CH}\)

  \(\Rightarrow9CH=49BH\left(1\right)\)

  Ta có: \(BH.CH=AH^2=42^2=1764\)

  \(\Rightarrow CH=\dfrac{1764}{BH}\left(2\right)\)

  \(\dfrac{\left(1\right)}{\left(2\right)}\Leftrightarrow\dfrac{9CH}{CH}=\dfrac{49BH}{\dfrac{1764}{BH}}\Leftrightarrow9=\dfrac{BH^2}{36}\)

  \(\Rightarrow BH=\sqrt{36.9}=18\left(cm\right)\)

  \(\Rightarrow CH=\dfrac{1764}{18}=98\left(cm\right)\)

    bởi Nguyễn Thị Ngọc Phúc 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1