Tính AH, có độ dài các cạnh AB = 4, AC = 5, BC = 6

bởi Thụy Mây 21/01/2019

Cho tam giác ABC ,có độ dài các cạnh AB = 4 ,AC = 5, BC = 6 .Kẻ đường cao AH.Tính AH?

 

Câu trả lời (1)

 • - Hình bạn tự vẽ nhé !

  Xét ΔABC vuông tại A, áp dụng hệ thức về cạnh - đường cao ta có:

  AB . AC = BC . AH

  => AH = \(\frac{AB.AC}{BC}\) = \(\frac{4.5}{6}\) = \(\frac{10}{3}\) (cm)

  bởi Vũ Thị Khánh Ly 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan