ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính AB, AC, BH, CH biết AH=48, BC=100

Cho ΔABC vuông tại A đường cao AH biết:AH=48,BC=100.Tính AB,AC,BH,CH

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi BH là x. Ta có HC = BC - BH
                                HC = 100 - x

  Ta có AH​2 ​= BH.HC (he thuc luong)
            48​2​= x(100-x)
            2304= 100x - x​2
  <=> -2304 = x​2 - 100x = x​2 ​- 2.50.x 
  <=> -2304 +2500 = x​2 - 2.50.x  +2500 (cộng cùng một số hạng vào 2 vế )
  <=> 196 = (x-50)​2
  <=> x-50 = căng (196) = ​14
  <=> x= 14+50
  <=> x= 64 cm
  Vậy BH=64 còn CH = BC- BH= 36cm

  áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuôn ABC có AH là đường cao để tính độ dài các cạnh như bình thường!

    bởi Hường Thu 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1