ON
ADMICRO
VIDEO

Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức: \(A=\sqrt {x + 4\sqrt {x - 4} } + \sqrt {x - 4\sqrt {x - 4} }\)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(A\) xác định khi: \(x - 4 \ge 0\) và \(x - 4\sqrt {x - 4}  \ge 0\)

  Ta có \(x - 4 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 4\), khi đó:

  \(\eqalign{
  & x - 4\sqrt {x - 4} = \left( {x - 4} \right) - 2.2\sqrt {x - 4} + 4 \cr 
  & = {\left( {\sqrt {x - 4} - 2} \right)^2} \ge 0\text{( luôn đúng )} \cr} \)

  Vậy với \(x \ge 4\) thì \(A\) xác định. 

  Ta có: 

  \(\eqalign{
  & x + 4\sqrt {x - 4} = \left( {x - 4} \right) +2.2\sqrt {x - 4} + 4 \cr 
  & = {\left( {\sqrt {x - 4} + 2} \right)^2}  \cr} \)

  Suy ra:

  \(A = \sqrt {x + 4\sqrt {x - 4} }  \)\(+ \sqrt {x - 4\sqrt {x - 4} } \)

  \( = \sqrt {{{\left( {\sqrt {x - 4}  + 2} \right)}^2}}  \)\(+ \sqrt {{{\left( {\sqrt {x - 4}  - 2} \right)}^2}} \)

  \( = \left| {\sqrt {x - 4}  + 2} \right| \)\(+ \left| {\sqrt {x - 4}  - 2} \right|\)

  \( = \sqrt {x - 4}  + 2 + \left| {\sqrt {x - 4}  - 2} \right|\)

  +) Nếu 

  \(\eqalign{
  & \sqrt {x - 4} - 2 \ge 0 \Leftrightarrow \sqrt {x - 4} \ge 2 \cr 
  & \Leftrightarrow x - 4 \ge 4 \Leftrightarrow x \ge 8 \cr} \)

  thì: \(\left| {\sqrt {x - 4}  - 2} \right| = \sqrt {x - 4}  - 2\)

  Ta có: \(A = \sqrt {x - 4}  + 2 + \sqrt {x - 4}  - 2 \)\(= 2\sqrt {x - 4} \) 

  +) Nếu:

  \(\eqalign{
  & \sqrt {x - 4} - 2 < 0 \Leftrightarrow \sqrt {x - 4} < 2 \cr 
  & \Leftrightarrow x - 4 < 4 \Leftrightarrow x < 8 \cr} \)

  Suy ra \(4\le x<8\)

  Do đó, \(\left| {\sqrt {x - 4}  - 2} \right| \)\(= 2 - \sqrt {x - 4} \)

  Ta có: \(A = \sqrt {x - 4}  + 2 + 2 - \sqrt {x - 4}  = 4\)

  Vậy với \(x\ge 8\) thì \(A = 2\sqrt {x - 4} \) 

  Với \(4\le x<8\) thì \(A=4.\)

    bởi Khánh An 18/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1