AMBIENT

Chứng minh AB^2/AC^2=BH/CH

bởi Phong Vu 22/01/2019

cho tam giác ABC vuông A (AB <AC ) duong cao AH. C/m \(\dfrac{AB^2}{AC^2}=\dfrac{BH}{CH}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • A B C H

    Áp dụng HTL cho tam giác ABC ta có :

    \(\left\{{}\begin{matrix}AB^2=CH.BC\\AC^2=BH.BC\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\dfrac{AB^2}{AC^2}=\dfrac{BC.BH}{BC.CH}=\dfrac{BH}{CH}\)

    bởi Đình Tuấn 22/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>