Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,11(7) dưới dạng phân số

bởi Lê Vinh 30/03/2019

Viết các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dưới dạng phân số :

a) 0,11(7)

b)-2,15(16)

c)0,18(0)

Câu trả lời (1)

  • a, 0.11(7) = \(\dfrac{11}{100}\)+\(\dfrac{7}{900}\)=\(\dfrac{43}{450}\)

    b, -2.15(16) = - (\(\dfrac{215}{100}\)+ \(\dfrac{16}{9900}\)) = - \(\dfrac{21301}{9900}\)

    c, 0.18 (0) = \(\dfrac{18}{100}\)= \(\dfrac{9}{50}\)

    bởi Hoàng Thanh Trang 30/03/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan