YOMEDIA
ZUNIA12

Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?

\(\dfrac{5}{{14}}\); \( - \dfrac{3}{5}\); \(1\dfrac{2}{5}\); -3; \(\dfrac{0}{{176}}\); -0,72

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Ta thấy: \(\dfrac{5}{{14}} > 0;1\dfrac{2}{5} > 0; - \dfrac{3}{5} < 0; - 3 < 0; - 0,72 < 0;\dfrac{0}{{176}} = 0\)

  Vậy các số hữu tỉ dương là: \(\dfrac{5}{{14}};1\dfrac{2}{5}\)

  Các số hữu tỉ âm là: \( - \dfrac{3}{5}; - 3; - 0,72\)

  Số không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm là: \(\dfrac{0}{{176}}\).

    bởi Chai Chai 09/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON