ON
YOMEDIA
VIDEO

Trong các số 1; -1; 2; -2 số nào là nghiệm của đa thức f (x)=x^4+2x^3-2x^2-6x+5 ?

bài 1: cho đa thức F (x) = \(x^4\) + 2\(x^3\)- \(2x^2\) -6x +5

trong các số sau: 1; -1; 2; -2 số nào là nghiệm của đa thức f (x)

bài 2: tìm nghiệm của các đa thức:

F(x) = 3x - 6 H(x) = -5x + 30

K(x) = \(x^2\)- 81 G(x) = (x-3) (16-4x)

M(x) = \(x^2\) +7x - 8 N(x) = \(5x^2\)+9x+4

bài 3: tìm m

a) đa thức P(x) = mx - 3 . Xác định m biết P(-1) = 2

b) Q(x) = \(-2x^2\) +mx - 7m + 3. Xác định m biết Q(x) có nghiệm là -1

bài 4: cho 2 đa thức:

P(x) = \(5x^5\)+ 3x - \(4x^4\) - \(2x^3\) + 6 + \(4x^2\)

Q(x) = \(2x^4\)- x + \(3x^2\) - \(2x^3\)+ \(\dfrac{1}{4}\) - \(x^5\)

tình giá trị của P(x) - Q(x) tại x = -1

bài 5: cho 2 đa thức:

P(x) =- \(3x^2\) + x + \(\dfrac{7}{4}\) và Q(x) = -\(3x^2\) +2x - 2

a) tính P(-1) và Q(\(\dfrac{-1}{2}\)) b) tìm nghiệm của đa thức P(x) - Q(x)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  Thay x=1 vào đa thức F(x) ta được:

  F(1) = 14+2.13-2.12-6.1+5 = 0

  => x=1 là nghiệm của đa thức F(x)

  Tương tự ta thế -1; 2; -2 vào đa thức F(x)

  Vậy x=1 là nghiệm của đa thức F(x)

    bởi Hoàng Nguyễn Hữu 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1