YOMEDIA

Tính x để y=f(x)=4 biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số a = 12

bởi minh vương 25/05/2019

Viết công thức của hàm số y=f(x)

Biết rằng y tỉ lệ thuận với x theo hệ số a = 12

a) Tính f(-12) ;f(-4); f(3) ;f(6)

b) Tính x để f(x)=4 ; f(x) =0

c) Chứng tỏ rằng : với mọi số thực x thì f(-x)=-f(x)

gianroi

GIÚP MÌNH VỚI NHA . MAI HỌC RỒIkhocroi

 

 

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • y TLT x theo hệ số a \(\Rightarrow y=ax\Rightarrow y=12x\)

  \(y=f\left(x\right)=12x\)

  a) f(-12) = 12.(-12) = -144

  f(-4) = 12.(-4) = -48

  f(3) =12.3 = 36

  f(6) = 12.6 = 72

  b) f(x) = 4 \(\Rightarrow\) y = 4

  mà y = 12x \(\Rightarrow\) f(x) = 12x = 4 \(\Rightarrow\) x = \(\frac{4}{12}=\frac{1}{3}\)

  tương tự với

  f(x) = 0 \(\Rightarrow\) y = 0

  mà y = 12x \(\Rightarrow\) f(x) = 12x = 0 \(\Rightarrow\) x = 0

  c) @@ này mình k0 biết, thông cảm, bạn thử search google xem sao

   

   

  bởi CChử Linhi 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>