YOMEDIA

Tính tổng 1+2+3+...+99+100

bởi ngọc trang 22/01/2019

1+2+3+...+99+100

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(\text{ }S\) tổng phải tính:

  \(S = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 + 100. \)

  Viết \(S\) theo thứ tự ngược lại:

  \(S = 100 + 99 + ... 3 + 2 + 1 \).

  \(S = ( 100 + 1 ) + ( 99 + 2 ) + ( 98 + 3 ) + ... \)

  \(2.S = 101 + 101 + 101 + ... + 101 + 101 + 101 \)

  Có tất cả là \(\text{100 }\) số hạng bằng \(101\).

  Vậy \(2.S = 101 x 100 = 10100 \)

  \(S = 10100 : 2 \)

  \(S = 5050 \)

  bởi Đường Quang Huy 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA