AMBIENT

Tính tỉ số y/x biết (5-x)/(-25-y)=x/y với y khác 0, y khác -25

bởi Tram Anh 26/04/2019

Tính tỉ số \(\dfrac{y}{x}\) biết \(\dfrac{5-x}{-25-y}=\dfrac{x}{y}\) với y khác 0, y khác -25

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Theo bài ra:

    \(\dfrac{5-x}{-25-y}=\dfrac{x}{y}\\ \Rightarrow\left(5-x\right)y=\left(-25-y\right)x\\ \Rightarrow5y-xy=-25x-xy\\ 5y=-25x-xy+xy\\ 5y=-25x\\ \Rightarrow\dfrac{y}{x}=-\dfrac{25}{5}\\ \Rightarrow\dfrac{y}{x}=-5\)

    Vậy: \(\dfrac{y}{x}=-5\)

    bởi Nguyễn Liễu 26/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>