AMBIENT

Tính số đo góc BED biết tam giác ABC có góc A=120 độ, các đường phân giác AD và BE

bởi Bảo Lộc 25/04/2019

1/ Cho tam giác ABC có \(\widehat{A}\) = 120 độ, Các đường phân giác AD và BE. Tính số đo của góc \(\widehat{BED}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1 2 1 2 3 A B C D E 1 2

  \(\widehat{BAC}=120^0\Rightarrow\widehat{A_3}=60^0\left(kebu\right)\)

  \(\Rightarrow\widehat{A_1}=\widehat{A_2}=\widehat{A_3}=60^0\left(1\right)\)

  xét \(\Delta ABD\) co BE là phân giác trong góc B,AE là phân giác ngoài góc A (do (1))\(\Rightarrow DE\) phải là phân giác ngoài góc D (t/c p/g)

  \(\Rightarrow\widehat{D_1}=\widehat{D_2}\)

  \(\Rightarrow\widehat{BED}=\widehat{D_2}-\widehat{B_2}=\dfrac{\widehat{ADC}-\widehat{B}}{2}=\dfrac{\widehat{A_1}}{2}=\dfrac{60^0}{2}=30^0\)

  bởi Phạm Thị Thùy Linh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>