AMBIENT

Tính số đo góc BCD biết tam giác ABC cân tại A và A là trung điểm của BD

bởi Nguyễn Vũ Khúc 17/04/2019

cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ điểm D sao cho A là trung điểm của BD.Tính số đo góc BCD

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • AB = AC (tam giác ABC cân tại A)

  mà AB = \(\frac{1}{2}\) BD (A là trung điểm của BD)

  => AC = \(\frac{1}{2}\) BD

  mà AC là đường trung tuyến của tam giác CDB (A là trung điểm của BD)

  => Tam giác CDB vuông tại C

  => BCD = 900

  bởi Phạm Thị Thùy Linh 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>