AMBIENT

Tính số đo góc ACB biết tam giác ABC vuông tại A, AH vuông góc BC tại H và góc BAH=35 độ

bởi thúy ngọc 08/05/2019

Cho tam giác ABC vuông tại A.Kẻ AH vuông góc với BC tại H.Biết góc BAH=35o.Tìm số đo góc ACB

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • A B C H Xét \(\Delta ABC\) vuông tại A

  \(\Rightarrow\widehat{A}=90^0\)

  Biết \(\widehat{BAH}=35^0\)

  \(\Rightarrow\widehat{HAC}=90^0-35^0=55^0\)

  Ta lại có: \(AH\perp BC\) tại H

  \(\:\Rightarrow\widehat{AHC}=90^0\)

  Ta có: \(\widehat{HAC}+\widehat{AHC}+\widehat{ACB}=180^0\)

  Thay số: 550+ 900+ \(\widehat{ACB}\) = 1800

  => \(\widehat{ACB}=180^0-55^0-90^0\)

  = 350

  Vậy \(\widehat{ACB}=35^0\)

  bởi Nguyen Phong 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA