Tính M=(a+b)/(c+d)+(b+c)/(d+a)+(c+d)/(a+b) biết (2012a+b+c+d)/2011a

bởi Lan Anh 25/04/2019

Cho dãy tỉ số bằng nhau:

\(\dfrac{2012a+b+c+d}{2011a}=\dfrac{a+2012b+c+d}{2011b}=\dfrac{a+b+2012c+d}{2011c}=\dfrac{a+b+c+2012d}{2011d}\)

Tìm giá trị của biểu thức \(M=\dfrac{a+b}{c+d}+\dfrac{b+c}{d+a}+\dfrac{c+d}{a+b}+\dfrac{d+a}{b+c}\)

Câu trả lời (1)

 • có dãy tỉ số bằng nhau đó thì ta cộng vào rồi rút gọn thì được kết quả là \(\dfrac{2015}{2011}\) nó sẽ bằng với từng biểu thức đó.

  Mẫu sẽ cố 2011=2011a; 2011=2011b; 2011=2011c; 2011=2011d

  => a = b = c = d = 1

  => M = 4

  bởi Trương Phương Thảo 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan