YOMEDIA

Tính góc BOC biết tam giác ABC cân tại A có ABD đều và ABE vuông cân tại A

cho tam giác ABC cân tại A.vẽ tam giác ABD đều và tam giác ABE vuông cân tại A.gọi O là giao điểm của BE và CD.tính góc BOC

  mọi người giúp mk vs mk đang cần rất gấp
  Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • A B C D E O 1 1 1 M 2

  gọi M là giao điểm của AB và DC

  ta có : góc DAC=góc DAB+góc BAC=60độ +góc BAC (1)

  góc BAE=góc EAC+ góc BAC= 60 độ +góc BAC(2)

  từ 1 và 2 suy ra góc DAC= góc BAE

  Xét tam giác DAC và tam giác BAE có:

  AD=AB

  AC=AE

  góc DAC= góc BAE (cmt)

  suy ra tam giác DAC=tam giác BAE (c.g.c)

  suy ra góc D1= góc B1

  trong tam giác DMA có : góc D1 +góc M2+ góc DAM=180 độ

  suy ra : góc DAM= 180 độ - ( góc D1+ góc M2) 1

  trong tam giác MOB có: góc B1+góc M1+góc MOB= 180 độ

  suy ra ; góc MOB= 180độ -(góc B1+góc M1) 2

  mà góc M1= góc M2 (đối đỉnh) và góc D1=góc D2 (cmt)

  từ 1 và 2 suy ra góc DAM=góc MOB

  mà góc DAM=60 độ

  suy ra góc MOB= 60 độ

  ta có góc MOB+góc BOC= 180 độ

  suy ra góc BOC= 180 độ -Góc MOB= 180-60=120 độ (đpcm)

    bởi lê thế tùng tùng 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA