AMBIENT

Tính giá trị của các biểu thức E=x^4-4567x^3+4567x^2-4567x+4567 tại x=4566

bởi Phan Quân 16/11/2018

tính giá trị của các biểu thức sau:

E=x4-4567x3+4567x2-4567x+4567 tại x=4566

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có: 4567 = 4566+1 = x+1

  Thay 4567 = x+1 vào biểu thức E ta được:

  x4-(x+1)x3+(x+1)x2-(x+1)x+4567

  = x4-(x4+x3)+(x3+x2)-(x2+x)+4567

  = x4-x4-x3+x3+x2-x2-x+4567

  = -x+4567 = -4566+4567 = 1

  Vậy giá trị của biểu thức E = 1 tại x = 4566.

  bởi Nguyệt Mặc 16/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>