AMBIENT

Tính giá trị biểu thức A=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3 biết x+y=4

bởi Nguyễn Hiền 08/05/2019

Giúp mk nha mấy bn :

Cho biểu thức :

a) \(A=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3\). Tính giá trị của biểu thức A biết x + y = 4

b) \(B=x^3-3x^2y+3xy^2-y^3\). Tính giá trị của biểu thức B biết x - y = 3

Giải rõ cách lm hộ mk mk tag cho bn đó 10 tick, ko tính tick của bài này z là 11 tick nha. Giúp mk vs mấy bn hihi

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • b)

  Bưới 1:

  Tách -3x^2y+3xy^2 ra rồi ghép thành cắp {định hướng tạo nhân tử chung (x-y)

  \(\left(x^3-x^2y\right)+\left(xy^2-y^3\right)-2\left(x^2y-y^2x\right)\)

  Bưới 2: đặt nhân tử chung (...)

  \(\left[x^2\left(x-y\right)\right]+\left[y^2\left(x-y\right)\right]-\left[2xy\left(x-y\right)\right]\)

  Bước 3 : Tiếp

  \(\left(x-\right)\left[x^2+y^2-2xy\right]\)

  bước 4. Tách -2xy ra như bước 1

  \(\left(x-y\right)\left[\left(x^2-xy\right)-\left(xy-y^2\right)\right]=\left(x-y\right)\left[x\left(x-y\right)-y\left(x-y\right)\right]\)

  \(\left(x-y\right)\left[\left(x-y\right)\left(x-y\right)\right]=\left(x-y\right)^3\)

  bởi Nguyễn Nga 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>