ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính giá trị 14,61-7,15+3,2 b)7,56.5,173

Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị)của các biểu thức sau bằng hai cách:
cách 1:Làm tròn số trước rồi mới thực hiện phép tính.
Cách 2:Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.
So sánh các kết quả tìm được qua hai cách làm.
a)14,61-7,15+3,2 b)7,56.5,173
c)73,95:14,2 d)\(\dfrac{21,73.0,815}{7,3}\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) C1: 14,61-7,15+3,2\(\approx\)\(15-7+3\)

  =11

  C2: 14,61-7,15+3,2=10,66

  \(\approx11\)

  b) C1: 7,56.5,173\(\approx8.5\)

  =40

  C2: 7,56.5,173=39,10788

  \(\approx39\)

  c) C1: 73,95:14,2\(\approx74:14\)

  =5,2857143

  \(\approx5\)

  C2: 73,95:14,2=5,2077465

  \(\approx5\)

  d, C1: \(\dfrac{21,73.0,815}{7,3}\approx\dfrac{22.1}{7}\)

  =\(\dfrac{22}{7}\)

  =3,1428571

  \(\approx3\)

  C2: \(\dfrac{21,73.0,815}{7,3}=\dfrac{17,70995}{7,3}\)

  =2,4260205

  \(\approx2\)

    bởi Nguyen Anh 26/09/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1