AMBIENT

Tính f(x) – g(x) với f(x) = x^7 – 3x^2 – x^5 + x^4 – x^2 + 2x – 7, g(x) = x – 2x^2 + x^4 – x^5 – x^7 – 4x^2 – 1

bởi Midoriya Izuku 12/12/2018

Tính f(x) – g(x) với:

f(x) = x7 – 3x2 – x5 + x4 – x2 + 2x – 7

g(x) = x – 2x2 + x4 – x5 – x7 – 4x2 – 1

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Thu gọn, sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến:

  * Ta có: f(x) = x7 – 3x2 – x5 + x4 – x2 + 2x – 7

              = x7 – x5 + x4 – 4x2 + 2x - 7

  g(x) = x – 2x2 + x4 – x5 – x7 – 4x2 – 1

              = -x7 – x5 + x4 – 6x2 + x – 1

  * f(x) – g(x)

  Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>