AMBIENT

Tính f(3) biết y = f(x) = 4x^2-5

bởi trang lan 22/01/2019

Cho hàm số y = f(x) = 4x2-5

a. Tính f(3); \(f\left(-\frac{1}{2}\right)\)

b. Tìm x để f(x) = -1

c. Chứng tỏ rằng với \(x\in R\) thì f(x) = f(-x)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(a.\)

  Theo đề , ta có : \(y=f\left(x\right)=4x^2-5\)

  \(\Rightarrow\)

  \(f\left(3\right)=4.\left(3\right)^2-5=31\)

  \(f\left(-\frac{1}{2}\right)=4.\left(-\frac{1}{2}\right)^2-5=-4\)

   

  \(b.\)

  Ta có : \(f\left(x\right)=-1\)

  \(\Rightarrow4x^2-5=-1\)

  \(\Rightarrow4x^2=-1+5=4\)

  \(\Rightarrow x^2=4:4=1\)

  \(\Rightarrow x=\sqrt{1}=1\)

  \(c.\)

  Ta có :

  \(f\left(x\right)=4x^2-5\)

  \(\Rightarrow f\left(x\right)=4.\left(x\right)^2-5\) \(\left(1\right)\)

  \(f\left(-x\right)=4.\left(-x\right)^2-5=4.\left(x\right)^2-5\) \(\left(2\right)\)

  Từ \(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow f\left(x\right)=f\left(-x\right)\)

  bởi Nguyễn Minh Hằng 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>