YOMEDIA

Tính f(2); f(-2) ; f(4) ; f)0) biết y=f(x)=0.5

bởi Nguyễn Tiểu Ly 22/01/2019

vẽ đồ thị hàm số y=f(x)=0.5x. Bằng đồ thị hàm số hãy

a)f(2); f(-2) ; f(4) ; f)0)

b) giá trị của x khi y=-1; y=0; y=2.5

c) các giá trị x khi y dương, khi y âm

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) f(2) = 0,5 . 2 = 1

  f(-2) = 0,5 . (-2) = -1

  f(4) = 0,5 . 4 = 2

  f(0) = 0,5 . 0 = 0

  b) Ta có : y = 0,5x

  Với y = -1 => -1 = 0,5x => x = -1 : 0,5 = -2

  Với y = 0 => 0 = 0,5x => x = 0 : 0,5 = 0

  Với y = 2,5 => 2,5 = 0,5x => x = 2,5 : 0,5 = 5

  c) * y nhận giá trị dương khi y > 0

  => 0,5x > 0

  => x > 0

  Vậy y nhận giá trị dương khi x nhận giá trị dương

  * y nhận giá trị âm khi y < 0

  => 0,5x < 0

  => x < 0

  Vậy y nhận giá trị âm khi x nhận giá trị âm

  bởi trần thị ân 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA