Tính độ dài 2 cạnh còn lại của tam giác cân có chu vi là 62cm và 1 cạnh dài 25cm

bởi hồng trang 18/04/2019

Chu vi tam giác cân ABC là 62 cm. 1 cạnh dài 25cm. Tính độ dài 2 cạnh còn lại của tam giác.

GIÚP MK VỚI

Câu trả lời (1)

 • nếu cạnh đó là cạnh đáy thì tổng hai cạnh bên bằng:

  62-25=37cm

  vì ABC là tam giác cân

  \(\Rightarrow\)AB=AC=\(\dfrac{37}{2}\)=18.5cm

  nếu 1 cạnh bên dài 25cm thì cạnh bên còn lại cũng dài 25cm.

  nên cạnh đáy là: 60-25.2=10cm

  bởi ĐAO NHU PHUONG 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hong Van

  8.Cho hình 11, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ? Tại sao?

  a) HB = HC

  b) HB > HC

  c) HB < HC

  Hướng dẫn:

  Vì AB < AC (gt) mà AB, AC là hai đường xiên có hai hình chiếu tương ứng là HB và HC nên HB > HC

  9.Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Nam xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B, ngày thứ ba bạn bơi đến C..(hình 12)

  Hỏi rằng bạn Nam tập bơi như thế có đúng mục đích đề ra hay không ( ngày hôm sau có bơi xa hơn ngày hôm trước hay không? Vì sao?

  Hướng dẫn:

  Theo hình vẽ các điểm A, B, C, D nằm trên một đường thẳng d và điểm M nằm ngoài đường thẳng đó. MA là đường vuông góc kẻ từ M đến đường thẳng d. Các đoạn thẳng MB, MC, MD là các đường xiên kẻ từ M lần lượt đến B, C và D

  Ta có AB, AC, AD lần lượt là hình chiếu của MB, MC, MD xuống d. Ta có ngay AD >AC > AB suy ra

  MD > MC >MB > MA

  Điều đó có nghĩa là ngày hôm sau bạn Nam bơi đươci xa hơn ngày hôm trước, tức là bạn Nam tập đúng mục đích đề ra

  Chứng minh rằng trong một tam giác cân, độ dài đoạn thẳng nối đỉnh đối diện với đáy và một điểm bất kỳ của cạnh đáy nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của cạnh bên.

  Hướng dẫn:

  Giả sử ∆ABC cân tại A, M là điểm thuộc cạnh đáy BC, ta chứng minh AM ≤ AB;

  AM ≤ AC

  + Nếu M ≡ A hoặc M ≡ B ( Kí hiệu đọc là trùng với) thì AM = AB, AM = AC.

  + Nếu M nằm giữa B và C; ( M ≢ B , C). Gọi H là trung điểm của BC, mà ∆ABC cân tại A nên AH ⊥ BC

  + Nếu M ≡ H => AM ⊥ BC => AM < AB và AM < AC

  + Nếu M ≢ K giả sử M nằm giữa H và C=> MH < CH

  Vì MN và CH là hình chiếu MA và CA trên đường BC nên MA < CA => MA < BA

  Chứng minh tương tự nếu M nằm giữa H và B thì MA < AB, MA < AC

  Vậy mọi giá trị của M trên cạnh đáy BC thì AM ≤ AB, AM ≤ AC


  3 bài tập SGK 7 trang 59


 • Truc Ly

  Help me T_T

  Cho ▲ABC cân tại góc A, có góc B = 2 lần góc A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Chứng minh:

  a) Tính các góc của ▲ABC

  b) DA=DB

  c) DA=BC

  Kamsa <3

 • thu thủy

  bài 1 Cho tam giác ABC cân tại A có E là trung điểm của BC. Trên tia đối của EA lấy F sao cho Ef=FA. a, Cm tam giác ABE=tam giác ACE. b, CM AB//CF. c, Cm À là đường trung trực của BC d, TAm giác ABC cần có thêm Đk gì để góc Afc bằng 45 dộ (giúp mình với nha) Thank you^^

 • Thanh Nguyên

  Bài 1: Cho \(\Delta ABC\)\(\widehat{A}\) = 60o, AB < AC, đường cao BH (H thuộc AC)

  a) So sánh: \(\widehat{ABC}\) và góc \(\widehat{ACB}\). Tính \(\widehat{ABH}\)

  b) Vè AD là phân giác của \(\widehat{A}\) (D thuộc BC). Vẽ BI \(\perp\)AD tại I. Chứng minh \(\Delta AIB=\Delta BHA\)

  c) Tia BI cắt AC ở E. Chứng minh: \(\Delta ABE\)đều

  d) Chứng minh: DC > DB

 • Tra xanh

  Bài 1 : Cho \(\Delta ABC\)đều , lấy điểm D , E , F theo thứ tự \(\in\)các cạnh AB , BC , CA sao cho AD = BE = CF . Chứng minh \(\Delta DEF\)đều .

  Bài 2 : Cho \(\Delta ABC\)phân giác AD , qua D kẻ đường thẳng // với AB cắt AC ở E , qua E kẻ đường thẳng // với BC cắt AB ở K . Chứng minh AE = BK

  Bài 3 : Cho \(\Delta ABC\)\(\widehat{B}=45^o\), \(\widehat{A}=15^o\). Trên tia đối của tia CB lấy D sao cho CD = 2BC . Kẻ \(DE\perp AC\)

  a) Chứng minh ED = EB

  b) \(\widehat{ADB}=?\)

  Bài 4: Cho \(\Delta ABC\), AB<AC . Qua trung điểm D của BC , kẻ đường \(\perp\)với tia phân giác \(\widehat{A}\)cắt AC , AD lần lượt ở M , N

  a) Chứng minh BM = CN

  b) Tính AM , BM theo AC = b , AB = c

  Các bạn làm hết hộ mình 3 bài , nhớ vẽ cả hình nhé !!!

 • hà trang

  Tam giác ABC có hai tia phân giác của hai góc ABC và ACB cắt nhau ở I. Từ I vẽ một đường thẳng song song với BC, đường này cắt AB ở D và AC ở E. Chứng minh: BD+CE=DE.

 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho tam giác ABC có AB=AC tia phân giác của góc A cắt BC tại D.Chứng minh a:tam giác ADB=tam giác ADC. b: Kẻ DH vuông góc với AB (H€AB),DK vuông góc với AC (K€AC).Chứng minh AH=AK. c: Biết góc A = 3 góc C. Tính số đo các góc của tam giác ABC

 • Vũ Hải Yến

  Cho ΔABC đều.Trên AB, AC lấy lần lượt M và N sao cho AM=CN
  A) Chứng minh:MC=NB
  B) góc BOC không đổi khi ,N di động
  C)Vẽ tia đối BC Là Bx.Trên nửa mặt phẳng BC Chứa A vẽ Tam giác CIK đều.C/m: C.K.A thẳng hàng

 • Suong dem

  Cho góc nhọn xOy. Điểm H nằm trên tia phân giác của xOy. Từ H dựng các đường vuông góc xuống hai cạnh Ox và Oy (A thuộc Ox và thuộc B thuộc Oy)

  a) Chứng minh tam giác HAB cân.

  b) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, C là giao điểm của AD với OH. Chứng minh BC vuông góc với Ox.

  c) Khi xOy = 600, OH = 4cm, tính OA.

 • Hoa Hong

  Cho G là trọng tâm tam giác đều ABC. Chứng minh : GA = GB = GC