Tính các góc tam giác ABC có AB=BC=CA

bởi thu trang 25/04/2019

Cho tam giác ABC có AB=BC=CA.Tính các góc tam giác ABC.

Help me!

Câu trả lời (1)

  • \(AB=BC=CA\Leftrightarrow\Delta ABC\) đều

    \(\Rightarrow\widehat{A}=\widehat{B}=\widehat{C}=60^o\)

    bởi Ngọc Ái 25/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan