RANDOM

Tính các độ dài AC, BC biết tam giác nhọn ABC có AH vuông góc BC và AB=13cm, AH=12 cm

bởi Tay Thu 25/04/2019

cho tam giác nhọn ABC .kerAH vuông góc với BC (H thuộc BC).

Cho biết AB= 13cm,AH=12cm,HC=16cm.

Tính các độ dài AC,BC

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 13 12 16 A B H C

  Áp dụng định lý pytago vào \(\Delta\)AHC vuông tại H có:

  AC2 = AH2 + HC2

  => AC2 = 122 + 162

  => AC2 = 202

  => AC = 20 \(\left(cm\right)\)

  Áp dụng định lý pytago vào \(\Delta\)AHB vuông tại H có:

  AB2 = AH2 + BH2

  => 132 = 122 + BH2

  => BH2 = 132 - 122

  => BH2 = 52

  => BH = 5 \(\left(cm\right)\)

  Ta có: BC = HC + BH = 16 + 5 = 21 \(\left(cm\right)\)

  bởi Trần Huynh Hoa 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA