Tính AM, BN, CE biết tam giác ABC vuông tại A có AB=5cm và BC=13 cm

bởi Bo Bo 25/02/2019

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CB.

a, CM: C là trọng tâm tam giác ADE.

b, Tia AC cắt DE tại M, CM: AE // HM.

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 13cm. Ba đường trung tuyến AM, BN, CE cắt nhau tại O.

a, Tính AM, BN, CE.

b, Tính diện tích tam giác BOC.

Help me!!! Mk cần gấp!!!

Câu trả lời (1)

 • Tham khảo:

  Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 13cm. Ba đường trung tuyến AM, BN, CE cắt nhau tại O.

  a, Tính AM, BN, CE.

  b, Tính diện tích tam giác BOC.


  a, Tam giác ABC vuông tại A có AM là đường trung tuyến nên

  \(AM=\dfrac{1}{2}BC=\dfrac{1}{2}.3=6,5\left(cm\right)\)  Tam giác ABC vuông ở A, theo định lý Py-ta-go, ta có:  \(BC^2=AB^2+AC^2\)

  Suy ra: \(AC^2=BC^2-AB^2=13^2-5^2=169-25=144=12^2\)do đó \(AC=12\left(cm\right)\)

  bởi Hồ Ngọc Phương Uyên 25/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan