YOMEDIA

Tính A+B biết A=x^2-2x-y+3y-1 và B=-2x^2+3y^2-5x+y+3

bởi Bánh Mì 08/05/2019

Cho các đa thức :

A= x2 - 2x - y +3y - 1

B= -2x2 + 3y2 - 5x + y + 3

a) tính A+B

b) tính A-B

c) tính giá trị của đa thức A tại x = 1 và y = -2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) A+B= (x2- 2x- y+ 3y- 1)+ (-2x2+ 3y2- 5x+ y+ 3)

  = x2- 2x- y+ 3y- 1- 2x2+ 3y2- 5x+ y+ 3

  = (x2- 2x2)+ (-2x- 5x)+ (-y+ 3y+ y)+ (-1+ 3)+ 3y2

  = -x2- 7x+ 3y+ 2+ 3y2

  b) A-B= (x2- 2x- y+ 3y- 1)- (-2x2+ 3y2- 5x+ y+ 3)

  = x2-2x-y+3y-1+2x2-3y2+5x-y-3

  =(x2+2x2)+(-2x+5x)+(-y+3y-y)+(-1-3)-3y2

  = 3x2 +3x+y-4-3y2

  c) Thay x= 1; y= -2 vào đa thức A Ta có: A= 12-2*1-(-2)+3*(-2)-1

  A= -6

  Đó là những gì mình làm đc ko biết đúng ko nha, nên bạn cứ xem xét lại để tránh sai lầmok

  bởi Trần Thương 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA