Tìm x biết (1/3-1/2)^x-1=1/36

bởi Phan Thị Trinh 11/01/2019

tim x ,

a, (1/3-1/2)^x-1=1/36

b,\(\dfrac{25}{5^x}\)= \(\dfrac{1}{125}\)

Câu trả lời (2)

 • Bn Đời về cơ bản là buồn... cười!!! nhìn sai đề ở ý a .

  a) \(\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2}\right)^{x-1}=\dfrac{1}{36}\)

  \(\Leftrightarrow\left(-\dfrac{1}{6}\right)^{x-1}=\dfrac{1}{36}\)

  \(\Leftrightarrow\left(-\dfrac{1}{6}\right)^{x-1}=\dfrac{1}{6}^2\)

  \(\Leftrightarrow x-1=2\Rightarrow x=3\)

  b) \(\dfrac{25}{5^x}=\dfrac{1}{125}\Leftrightarrow\dfrac{25}{5^x}=\dfrac{25}{3125}\Leftrightarrow\dfrac{25}{5^x}=\dfrac{25}{5^5}\Rightarrow x=5\)

  bởi Đỗ Hoàng Hương Giang 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn