ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm nghiệm của đa thức x^2-x

Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a, x\(^2\)-x b, x\(^2\)-2x c, x\(^2\)-3x

Tìm x,y,z biết:

a, 3x=2y ,7y=5z và x - y + z = 32

b, \(\dfrac{x-1}{2}\)=\(\dfrac{y-2}{3}\)=\(\dfrac{z-3}{4}\) và 2x - 3y - z = 50

c, \(\dfrac{x}{2}\)=\(\dfrac{y}{3}\)=\(\dfrac{z}{5}\) và xyz = 810

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) Tìm nghiệm thật ra là tìm x trong mấy đẳng thức dưới này thôi, cho kết quả bằng 0 rồi tìm, chứ không có j khó hết

  \(x^2-x=0\Leftrightarrow x\left(x-1\right)=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=1\end{matrix}\right.\)

  Vậy.........

  y chang câu trên, 2 câu dưới cách giải cũng không có gì đặc biệt

  \(x^2-2x=0\)

  \(x^2-3x=0\)

  2)

  a) Ta có: \(3x=2y\Rightarrow x=\dfrac{2y}{3}\)\(7y=5z\Rightarrow z=\dfrac{7y}{5}\) (1)

  Thay (1) vào x-y+z=32, ta được:

  \(\dfrac{2y}{3}-y+\dfrac{7y}{5}=32\Leftrightarrow10y-15y+21y=480\Leftrightarrow y=30\)

  Thay y=30 vào (1) , ta được:

  \(x=\dfrac{2y}{3}=20\)

  \(z=\dfrac{7y}{5}=42\)

  Vậy x=... ; y=... ; z=...

  b) Ta có: \(\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-3}{4}\Leftrightarrow\dfrac{2x-2}{4}=\dfrac{3y-6}{9}=\dfrac{z-3}{4}\)

  Áp dụng tc của dãy tỉ số bằng nhau:

  \(\dfrac{2x-2}{4}=\dfrac{3y-6}{9}=\dfrac{z-3}{4}=\dfrac{2x-2-3y+6+z-3}{2-3+4}=\dfrac{51}{3}\)

  \(\Rightarrow2x-2=\dfrac{51}{3}\cdot4\Leftrightarrow x=35\) (giải phương trình ra để tìm x, tương tự tìm các số y,z)

  Vậy......... (lưu ý, đừng quên kết luận)

  c) Đặt \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{4}=k\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2k\\y=3k\\z=4k\end{matrix}\right.\)(*)

  Thay (*) vào xyz=810, ta được:

  \(2k\cdot3k\cdot5k=810\Leftrightarrow30k^3=810\Leftrightarrow k^3=27\Leftrightarrow k=3\)

  Thay k=3 vào (*) , ta được:

  (tự tìm x,y,z nhé, đến đây dễ rồi- nhớ ghi kết luận)

    bởi Phạm Ngọc Diễm 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1