Tìm nghiệm của đa thức f(x) = x^2 – 5x + 4

bởi ✪ Kudo❄Shinichi ✪ »Sƙƴ« 13/12/2018

 

Tìm một nghiệm của đa thức f(x) biết:

a. f(x) = x2 – 5x + 4

b. f(x) = 2x2 + 3x + 1

Câu trả lời (2)

 • a. Đa thức f(x) = x2 – 5x + 4 có hệ số a = 1, b = -5, c = 4

  Ta có: a + b + c = 1 + (-5) + 4 = 1 – 5 + 4 = 0

  Theo bài 46, vì a – b + c = 0 nên đa thức f(x) = x2 – 5x + 4 có nghiệm x = 1

  b. Đa thức f(x) = 2x2 + 3x + 1 có hệ số a = 2, b = 3, c = 1

  Ta có: a – b + c = 2 – 3 + 1 = 0

  Theo bài 47, vì a – b + c = 0 nên đa thức f(x) = 2x2 + 3x + 1 có nghiệm x=-1

   

  bởi Midoriya Izuku 13/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan