ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm nghiệm của đa thức 5x^2 -6x+1

Tìm nghiệm của đa thức

5x2 -6x+1

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  • Ta có: \(5x^2-6x+1\)

    \(=5\left(x^2-\dfrac{6}{5}x+\dfrac{1}{5}\right)\)

    \(=5\left(x^2-\dfrac{3}{5}x-\dfrac{3}{5}x+\dfrac{1}{5}\right)\)

    \(=5\left(x^2-\dfrac{3}{5}x-\dfrac{3}{5}x+\dfrac{9}{25}-\dfrac{4}{25}\right)\)

    \(=5\left[x\left(x-\dfrac{3}{5}\right)-\dfrac{3}{5}\left(x-\dfrac{3}{5}\right)-\dfrac{4}{25}\right]\)

    \(=5\left[\left(x-\dfrac{3}{5}\right)^2-\dfrac{4}{25}\right]\)

    Khi đó: \(5\left[\left(x-\dfrac{3}{5}\right)^2-\dfrac{4}{25}\right]=0\)

    \(\Rightarrow\left(x-\dfrac{3}{5}\right)^2-\dfrac{4}{25}=0\)

    \(\Rightarrow\left(x-\dfrac{3}{5}\right)^2=\dfrac{4}{25}\)

    \(\Rightarrow\left(x-\dfrac{3}{5}\right)^2=\left(\dfrac{2}{5}\right)^2\)

    \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-\dfrac{3}{5}=\dfrac{2}{5}\\x-\dfrac{3}{5}=\dfrac{-2}{5}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=\dfrac{1}{5}\end{matrix}\right.\)

    Vậy \(x=1;x=\dfrac{1}{5}\)\(n_o\) của đa thức.

      bởi Huỳnh Thị Thủy Tiên 18/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1