Tìm nghiệm của đa thức 2x^2-3x

bởi Mai Anh 02/01/2019

Tìm nghiệm của đa thức

\(2x^2-3x\)

\(x^3+16x\)

Câu trả lời (3)

 • a/ \(2x^2-3x=0\)

  \(\Leftrightarrow x\left(2x-3\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\2x-3=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

  Vậy ...

  b/ \(x^3+16x=0\)

  \(\Leftrightarrow x\left(x^2+16\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x^2=16\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\\left[{}\begin{matrix}x=4\\x=-4\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

  Vậy ...

  bởi Thành Huy 02/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án:

  a) 3/2; 0

  bởi Lê Thanh Ngọc 27/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 3/2;0

  bởi Lê Thanh Tùng 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan