ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm GTNN của biểu thức A=|x+2009|+|x-1|

\(a.\) Tìm giá trị nhỏ nhất của \(A=\left|x+2009\right|+\left|x-1\right|\)

\(b.\) Tìm \(n\in Z\) sao cho \(2n-1⋮n-4\)

\(c.\) Tìm số tự nhiên \(n\) để \(n^2+404\) là số chính phương

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Ta có: \(A=\left|x+2009\right|+\left|x-1\right|=\left|x+2009\right|+\left|1-x\right|\)

  Áp dụng bất đẳng thức \(\left|a\right|+\left|b\right|\ge\left|a+b\right|\) ta có:

  \(A\ge\left|x+2009+1-x\right|=\left|2010\right|=2010\)

  Dấu " = " xảy ra khi \(x+2009\ge0;1-x\ge0\)

  \(\Rightarrow x\ge-2009;x\le1\)

  Vậy \(MIN_A=2010\) khi \(-2009\le x\le1\)

  b) Giải:

  Ta có: \(2n-1⋮n-4\)

  \(\Rightarrow2n-8+7⋮n-4\)

  \(\Rightarrow2\left(n-4\right)+7⋮n-4\)

  \(\Rightarrow7⋮n-4\)

  \(\Rightarrow n-4\in\left\{1;-1;7;-7\right\}\)

  \(\left[\begin{matrix}n-4=1\\n-4=-1\\n-4=7\\n-4=-7\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[\begin{matrix}n=5\\n=3\\n=11\\n=-3\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(n\in\left\{5;3;11;-3\right\}\)

    bởi Dương Thu Trang 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1