YOMEDIA

Tìm giá trị x để B=8-x/x-3 bé nhất

bởi Co Nan 22/01/2019

Tìm giá trị của x để B=\(\frac{8-x}{x-3}\) bé nhất

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có : B = \(\frac{8-x}{x-3}\)

  => B = \(\frac{-x+8}{x-3}\)

  = \(\frac{-x+3+5}{x-3}\)

  = \(\frac{-\left(x-3\right)+5}{x-3}\)

  = \(\frac{-\left(x-3\right)}{x-3}\) + \(\frac{5}{x-3}\)

  = -1 + \(\frac{5}{x-3}\)

  Vì x \(\in\) Z => x - 3 \(\in\) Z

  Để B đạt giá trị bé nhất thì \(\frac{5}{x-3}\) đạt giá trị bé nhất

  => x-3 đạt giá trị lớn nhất ( với x-3 \(\ne\) 0)

  và x - 3 < 0 ; x-3 \(\in\) Z

  Do đó : x -3 = - 1

  => x = -1 + 3

  => x = 2

  Khi đó : B = \(\frac{8-2}{2-3}\) = \(\frac{6}{-1}\) = -6

  Vậy giá trị nhỏ nhất của B bằng -6 khi x = 2

  bởi Trần Đức Lương 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>