YOMEDIA

Tìm giá trị nhỏ nhất của B=|x-2016|+|x-2017|+|x-2018|

bởi Lê Trung Phuong 30/01/2019

b.B=|x-2016|+|x-2017|+|x-2018|

Bài 3 Cho a+b+c=2028 và \(\dfrac{1}{a+b}\)+\(\dfrac{1}{b+c}\)+\(\dfrac{1}{c+a}=\dfrac{1}{3}\)

Tính giá trị của biểu thức Q=\(\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b}\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • b) Tìm min

  \(SV=\left|x-2016\right|+\left|x-2017\right|+\left|x-2018\right|\)

  \(SV=\left|x-2016\right|+\left|2018-x\right|+\left|x-2017\right|\)

  \(SV\ge\left|x-2016+2018-x\right|+\left|x-2017\right|=2+\left|x-2017\right|\ge2\)

  Dấu "=" xảy ra khi: \(\left\{{}\begin{matrix}2016\le x\le2018\\x=2017\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x=2017\)

  3) \(\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{b+c}+\dfrac{1}{c+a}=\dfrac{1}{3}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{a+b+c}{a+b}+\dfrac{a+b+c}{b+c}+\dfrac{a+b+c}{c+a}=676\)

  \(\Rightarrow1+\dfrac{c}{a+b}+1+\dfrac{a}{b+c}+1+\dfrac{b}{c+a}=676\)

  \(\Rightarrow\dfrac{c}{a+b}+\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}=673\)

  bởi lê hoàng yến 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA