YOMEDIA

Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức (4x+7)/(x+2) có giá trị nguyên

bởi Thụy Mây 08/05/2019

Cho biểu thức 4x+7/x+2.Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức có giá trị nguyên

giúp mình vs nha

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Để biểu thức \(\dfrac{4x+7}{x+2}\) có giá trị nguyên thì \(4x+7⋮x+2\)

  Ta có:

  \(4x+7=4x+8-1=4\left(x+2\right)-1⋮x+2\) (1)

  \(4\left(x+2\right)⋮x+2\) (2)

  Từ (1)(2) => \(1⋮x+2\)

  \(\Rightarrow x+2\inƯ\left(1\right)=\left\{-1;1\right\}\)

  \(\Rightarrow x\in\left\{-3;-1\right\}\)

  Vậy với giá trị nguyên của x để biểu thức \(\dfrac{4x+7}{x+2}\) có giá trị nguyên thì x = -3 hoặc x = -1

  bởi trần thị ân 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA