ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1/(x^2+2)

Bài1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

a, \(\dfrac{1}{x^2+2}\) b, \(\dfrac{1}{2x^2+5}\) c, \(\dfrac{1}{\left(x-1\right)^2+4}\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a/ \(\dfrac{1}{x^2+2}\) để bt lớn nhất

  \(\Rightarrow x^2+2\) nhỏ nhất

  Ta có: \(x^2\ge0\forall x\)

  \(\Rightarrow x^2+2\ge2\)

  Dấu ''='' xảy ra \(\Leftrightarrow x=0\)

  \(\Rightarrow Min_{x^2+2}=2\Leftrightarrow x=0\)

  \(\Rightarrow Max_{\dfrac{1}{x^2+2}}=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow x=0\)

  b/ Để \(\dfrac{1}{2x^2+5}\) lớn nhất \(\Rightarrow2x^2+5\) nhỏ nhất

  Có: \(2x^2\ge0\forall x\)

  \(\Rightarrow2x^2+5\ge5\)

  Dấu ''='' xảy ra \(\Leftrightarrow x=0\)

  \(\Rightarrow Min_{2x^2+5}=5\Leftrightarrow x=0\)

  \(\Rightarrow Max_{\dfrac{1}{2x^2+5}}=\dfrac{1}{5}\Leftrightarrow x=0\)

  c/ Để \(\dfrac{1}{\left(x-1\right)^2+4}\) lớn nhất \(\Rightarrow\left(x-1\right)^2+4\) nhỏ nhất

  Ta có: \(\left(x-1\right)^2\ge0\forall x\)

  \(\Rightarrow\left(x-1\right)^2+4\ge4\)

  Dấu ''=''xảy ra \(\Leftrightarrow x=1\)

  \(\Rightarrow Min_{\left(x-1\right)^2+4}=4\Leftrightarrow x=1\)

  \(\Rightarrow Max_{\dfrac{1}{\left(x-1\right)^2+4}}=\dfrac{1}{4}\Leftrightarrow x=1\)

    bởi Nguyễn My 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1