Tìm cặp số (x;y) thỏa I2x-0,(25)|+|3y+0,1(55)|=0

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 26/09/2018

tìm cặp (x;y) thỏa mãn I2x-0,(25)+I3y+0,1(55)=0

Câu trả lời (1)

 • Ta có : 2x - 0,25 \(\ge\) 0

  3y + 0,155 \(\ge\) 0

  => 2x - 0,25 + 3y +0,155 \(\ge\) 0

  \(\Leftrightarrow\) 2x - 0,25 + 3y +0,155 = 0 khi và chỉ khi

  \(\left|2x-0,25\right|\) =0 và \(\left|3y+0,155\right|\) =0

  => 2x - 0,25 = 0 và 3y + 0,155 =0

  => x = 0,125 và y = 31 /600

  Vậy .....

  bởi Nguyễn Thu Trang 26/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan