YOMEDIA
IN_IMAGE

Tìm các số nguyên dương a, b, c biết a^3-b^3-c^3=3abc và a^2=2(b+c)

Tìm các số nguyên dương a,b,c biết rằng

a3-b3-c3=3abc và a2=2(b+c)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Giải:

  \(a;b;c\) là số nguyên dương

  \(\Rightarrow3abc>0\)

  \(\Rightarrow a^3>b^3\Rightarrow a>b\)

  \(a^3>c^3\Rightarrow a>c\)

  \(\Rightarrow2a>b+c\)

  \(\Rightarrow4a>2.\left(b+c\right)\)

  \(=a^2\)

  \(\Rightarrow4>a\)

  \(2.\left(b+c\right)\) là số chẵn

  \(\Rightarrow a^2\) là số chẵn

  \(\Rightarrow a\) là số chẵn

  \(\Rightarrow a=2\)

  \(b;c< 2=a\)\(b;c\) là các số nguyên dương

  \(\Rightarrow b=c=1\)

  Vậy: \(a=2;b=1;c=1\)

    bởi Nguyễn Thị Khánh LY 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON