Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau biết tam giác ABC vuông tại A có AH vuông góc BC

bởi Mai Trang 26/04/2019

Cho \(\Delta ABC\) vuông tại A. Kẻ AH vuông góc vs BC ( H \(\varepsilon BC\))

A/ Tìm các góc phụ nhau

b/ tìm các cặp góc nhọn bằng nhau

Câu trả lời (1)

 • A B C H

  a) \(\Delta ABC\perp A\Rightarrow\widehat{B}+\widehat{C}=90độ\Rightarrow\widehat{B}và\widehat{C}\) phụ nhau.

  \(\Delta ABH\perp H\Rightarrow\widehat{B}+\widehat{HAC}=90\) độ \(\Rightarrow\widehat{B}và\widehat{HACphụ}nhau\)

  \(\Delta AHC\perp H\Rightarrow\widehat{C}+\widehat{HAC}=90độ\Rightarrow\widehat{C}và\widehat{HAC}phụ\)nhau

  b) \(\widehat{C}=\widehat{BAH}\)( cùng phụ với góc B)

  Góc B = góc HAC ( cùng phu với góc C )

  bởi Kiều Mơ 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan